Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017This Illustration Is Filled With Secrets And It Gets More Creepy The More You Look At It

Grab your magnifying glasses and put your thinking hats on, because boy, do we have a mystery for you! Just hours ago, a drawing went viral online, which at first glance seems like a depiction of an ordinary diner in the 40s or 50s. But if you look closer, you’ll see that there’s nothing normal about this image whatsoever…

You’ve probably spotted the skull emerging from the coffee cup already, but that’s only the tip of it. If you focus further into the diner, you’ll see all kinds of crazy stuff happening all around. From mysterious tentacles to a blind person enjoying his morning newspaper.

What does it all mean? We have no idea, except that the illustrator behind it is Jeff Lee Johnson, who drew the image for “Fantasy Flight Games’ The Investigators of Arkham Horror, Tales of Adventure and Madness” rulebook.

6716 fd54 500
Reposted fromkelu kelu viapanpancerny panpancerny
7758 878a 500
( sniff sniff )
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianoisetales noisetales
3477 02e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapanpancerny panpancerny
Reposted fromcarfreitag carfreitag
3557 b182 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted fromcarfreitag carfreitag
0962 4ed4
Reposted fromSzczurek Szczurek viacudoku cudoku
Reposted fromcarfreitag carfreitag
5241 5f1f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarfreitag carfreitag
0167 600f
Reposted fromdustdaughter dustdaughter viacarfreitag carfreitag
8070 0b36
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
Reposted fromkrzysk krzysk viawonderfulnature wonderfulnature
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl