Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viapanpancerny panpancerny
6535 1b23 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawasnae wasnae
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
9314 0c7d 500
Reposted fromgreensky greensky viawasnae wasnae
9907 f24c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawasnae wasnae
Ale znaki korektorskie pięknie użyte!
Reposted fromwasnae wasnae
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
0636 be9b 500
Reposted fromgreensky greensky viagket gket
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viagket gket
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viagket gket
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viamikrokosmos mikrokosmos
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viamikrokosmos mikrokosmos
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viafatu fatu
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl