Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viagdziejestola gdziejestola
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viagingerglue gingerglue
1793 d46c 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viastonerr stonerr
5244 59ef 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaSilentForest SilentForest
4332 7ef4
Reposted frompulperybka pulperybka viaSilentForest SilentForest
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapsychodelik psychodelik
6992 6897 500
Reposted fromartificiality artificiality
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSilentForest SilentForest
8687 b982
Reposted fromrol rol viasevek sevek
8345 e8cd 500
Reposted fromamatore amatore viasevek sevek
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola
4335 e552 500
Daily shrub: Buxus sempervirens (Bukszpan zwyczajny)
8011 77e7
Reposted frommatiasdak matiasdak viakasiastrofa kasiastrofa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl