Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

3154 e403 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viacomiendolirica comiendolirica

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
6227 d731 500
Reposted frommarzyciel marzyciel
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viastonerr stonerr
Reposted fromFlau Flau viaForestMan ForestMan

March 23 2017

7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice vialynxlynx lynxlynx
3617 aaef 500

MR BUMPS!

Victoria S01E05

Reposted bydogsohmygodthebritishCoriLiarlanuchDaro92Stayifyoulovethesilenceofthealcoholic
1485 5f4c
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
7598 1579 500

shmemson:

I have often considered getting a tattoo of this image

Reposted fromlittleredeer littleredeer viawasnae wasnae
6731 cec4

Ah I see it now.

Reposted frommyry myry viawasnae wasnae
1287 900f 500
1197 b1af
Reposted frompluszak pluszak viapanpancerny panpancerny
8407 0627 500

sk8-ing:

NO

Reposted fromToriLayne25 ToriLayne25 viapanpancerny panpancerny
1526 011a

4gifs:

Camera shy parrot

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl