Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

8857 f280 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
9210 6192 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSilentForest SilentForest
9421 5c08 500
Reposted fromluron luron viaSilentForest SilentForest
0578 d105 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajarlaxle jarlaxle
2110 fdb6 500
Reposted fromthisTractor thisTractor viamaciekp maciekp
1194 8cb1
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Reposted fromFlau Flau vialuvsick luvsick
5389 75ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaYSoSerious YSoSerious
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viakrolfasolek krolfasolek
4379 d692
Reposted fromshakeme shakeme viadauser dauser
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viamarciix marciix
Reposted frombiru biru viamarciix marciix
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
— Wojciech Eichelberger; Elementarz Wojciecha Eichelbergera dla kobiety i mężczyzny
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaonlyhope onlyhope
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viaonlyhope onlyhope
9319 82d9
Reposted frommesoute mesoute viahisteryczna histeryczna
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viamllescribbler mllescribbler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl