Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

1671 cb11 500
6229 e339 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi via92feliks 92feliks
6716 2b1e 500
Reposted fromslodziak slodziak
5310 7978

Where Did He Go?

5905 87d8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawasnae wasnae

August 18 2017

7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viaRedPenny RedPenny
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viawasnae wasnae
8672 8d96 500

die-rosastrasse:

Édouard Bisson

French, 1856-1939

A Young Beauty with a Wreath of Roses

Reposted fromLittleJack LittleJack viawasnae wasnae
1326 e672 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaitwaslove itwaslove
3499 6ec6 500
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaelinela elinela
uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat,
— Zrób mi jakąś krzywdę
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
8467 1fa1
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viaHypothermia Hypothermia
5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viabercik bercik
4319 8005 500
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaxmonroex xmonroex
1505 9862 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaSTYLTE STYLTE
3754 21e9
Reposted fromSixtus Sixtus viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl