Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1685 3752
7544 b891 500

Elbowinati confirmed
4617 eb33 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viachorera chorera
2915 5a25 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viachorera chorera

scabulous

adj. proud of a scar on your body, an autograph signed to you by a world grateful for your continued willingness to play with her, even when you don’t feel like it.

— The Dictionary of Obscure Sorrows
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica

April 22 2017

Choćbyś dostał wszystko czego pragniesz, to smutek ważnej dla Ciebie osoby sprawi, że wcale nie będziesz się cieszyć.
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
6196 d557

Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola

flirting-with-psychology:

just-shower-thoughts:

Being afraid to check your bank account is the adult version of being afraid to check your grades.

College is when you’re afraid of both

1055 368d
Reposted fromtfu tfu viazupamarzen zupamarzen
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl