Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaEmilieBronte EmilieBronte
7534 2141 500
Europa so: Woah, Himalayasalz! Asien so: Woah, Alpensalz!
Reposted fromnibbler nibbler viagingerglue gingerglue
0668 72d9 500

rallyforbernie:

The first Asian nation to do so 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viagingerglue gingerglue

May 25 2017

Play fullscreen
Radiohead - Identikit
Reposted fromstonerr stonerr
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viagdziejestola gdziejestola
6802 dea4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viakrainakredek krainakredek
Przyjdź i przypomnij mi, że jeszcze żyję.
— Paullina Simons - Jeździec Miedziany
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
zaczęłam cierpieć na bezsenność.
nawet nie wiesz co można sobie ubzdurać przez całą noc.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagrzej grzej

May 24 2017

Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl